SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILEI ŞI MEDIULUI

 

SCOPUL:

  • promovarea valorilor familiei ca principal element constitutiv al comunităţilor umane şi al societăţii;

  • promovarea unor acţiuni noi bazate pe un parteneriat durabil între om şi mediul înconjurător în contextul actual al producerii unor schimbări climatice majore atât la scară naţională, cât şi continentală;

  • promovarea respectului faţă de patrie şi a unor noi concepte care să dezvolte respectul faţă de proprietate.


 

OBIECTIVE:

1. promovarea şi întărirea respectului faţă de familie şi instituţia familială:

a) sensibilizarea opiniei publice asupra absurdităţii tezei care afirmă echivalenţa parteneriatelor homosexuale cu căsătoria;

b) sensibilizarea opiniei publice asupra pericolelor generate de promovarea libertinajului sexual şi a pornografiei;

c) educarea tinerilor în vederea respectării moralei sexuale tradiţionale şi combaterea vagabondajului sexual;

d) combaterea relativismului moral promovat de postmodernism.


 

2. promovarea unor concepte, norme şi practici noi în domeniul protecţiei mediului înconjurător:

a) sublinierea faptului că protecţia mediului trebuie să devină obiectiv socio-economic primordial pentru a conserva biodiversitatea şi a nu periclita viitorul omenirii. În cadrul acestui obiectiv asociaţia militează explicit pentru interzicerea categorică în România a exploatării cu cianuri a minereurilor aurifere, a exploatării prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist şi a folosirii organismelor modificate genetic în agricultură şi industria alimentară precum şi pentru denunţarea cazurilor de exploatare ilegală şi pseudolegală a pădurilor.

b) în condiţiile în care schimbările climatice majore care se manifestă din ce în ce mai violent de la zi la zi şi afectează negativ viaţa, sănătatea, libertatea, bunăstarea şi proprietatea fiecărui cetăţean, se impune trecerea rapidă la o nouă abordare a problematicilor de protecţie a mediului înconjurător, respectiv la promovarea pentru fiecare zonă a ţării în parte a unui parteneriat durabil între om/societate şi toţi componenţii şi subcomponenţii mediului înconjurător şi de suport.  

c) elementele principale pe care va trebui să se bazeze acest parteneriat trebuie să ia în considerare următoarele elemente pe care organizaţia le va sprijini şi aplica, respectiv:

  • un nou mod raţional de utilizare şi/sau folosire a terenului atât în zona montană, deluroasă şi de câmpie, renaturarea zonelor defrişate, refacerea terenurilor degradate de eroziuni şi stabilizarea zonelor afectate de alunecări de teren, torenţialitate şi eroziuni fluviale;

  • trecerea de urgenţă la amenajarea complexă a bazinelor hidrografice pentru regularizarea scurgerii şi a debitelor de apă atât în perioadele de ape mari sau a perioadelor de secetă, având în vedere scoaterea prioritară de sub regimul inundaţiilor a localităţilor din mediul rural şi urban;

  • un nou tip de reglementare a regimului proprietăţii private şi publice prin acordarea de facilităţi reale proprietarilor de terenuri care vor disponibiliza părţi din proprietate pentru binele/interesul public la nivel de bazin hidrografic;

  • dezvoltarea unui cod legislativ în domeniul protecţiei mediului înconjurător în mod unitar şi coerent pentru toţi componenţii şi subcomponenţii mediului (mediu geologic şi hidrogeologic, mediu atmosferic, apă, sol, biodiversitate), concomitent cu dezvoltarea dreptului mediului pentru reglementarea pe principii juridice a relaţiei parteneriale om-mediu înconjurător.

d) o nouă regionalizare a României pornind de la existenţa şi funcţionarea marilor bazine hidrografice ale ţării. Pentru fiecare regiune în parte, respectiv bazin şi subbazin hidrografic se vor elabora planuri de dezvoltare complexe şi multifuncţionale care vor viza un mod eficient de gestiune şi exploatarea a tuturor categoriilor de resurse, asociat cu un mod judicios de protecţie a mediului.

e) susţinerea formării unui sistem naţional de educaţie bazat pe principiile fundamentale din domeniul protecţiei mediului care să se desfăşoare în toate tipurile de şcoli şi instituţii la care accesul tuturor categoriilor de cetăţeni să fie nelimitat şi gratuit.


 

3. promovarea respectului faţă de cetăţean şi patrie:

a) promovarea valorilor culturii tradiţionale;

b) promovarea ideii necesităţii respectării normelor dreptului naţional şi internaţional;

c) combaterea şovinismului şi a internaţionalismului relativist şi deznaţionalizant.

d) combaterea ideologiei care proclamă consumismul ca ţel suprem al existenţei umane

 

Înapoi la cuprinsul paginii

Datenschutzerklärung