Autobiografie

 

M-am născut în 8 ianuarie 1961 în Caransebeş, dar în acelaşi an familia s-a mutat la Timişoara. Sunt cetăţean român (timişorean) cu drept nelimitat de rezidenţă în Germania. În perioada 1984-1990, fiind Student al Facultătii de Silvicultură din Braşov, am încercat să contribui la organizarea unui nucleu de rezistenţă pasivă împotriva regimului comunist în Universitatea din Braşov. După 15 noiembrie 1987 şi până la căderea lui Ceauşescu am fost anchetat şi supravegheat de Securitate. În data de 21 decembrie 1989 am vorbit de la balconul Operei din Timişoara şi în perioada ianuarie-mai 1990 am participat la toate manifestările publice organizate de PNŢ în Braşov, denunţând farsa jucată de FSN. După victoria partidului nomenclaturii în alegerile din 20 mai 1990 şi după mineriada din iunie 1990, la insistenţele soţiei, care este etnic german, am plecat în Germania, unde am acceptat să muncesc însă doar sezonier, pentru a putea reveni sistematic în ţară.
Urmărind cu atenţie evoluţia evenimentelor din România post-comunistă şi nemulţumit de nivelul scăzut al discursului politic din ţară, dar şi de demagogia discursului politic din Germania am scris o serie de articole politice şi o serie de scrisori deschise adresate unor personalităţi şi formaţiuni politice, unele dintre ele fiind publicate în presa din ţară şi din Germania. În România am publicat trei cărţi reunite în volumul Mănuşa lui Schiller (Declaraţie de război – 1993, Procesul tranziţiei – 1996, Războiul informaţional I – 1999) şi câteva broşuri în care am abordat teme politice actuale. Traducerea primei cărţi a fost publicată şi în Germania.
Nu am fost înscris în nici un partid. Fiind un creştin-democrat convins, am încercat de câteva ori să port un dialog politic cu reprezentanţi ai partidelor care afirmă că ar avea o orientare creştin-democrată, dar întrucât nu am fost mulţumit de calitatea răspunsurilor primite nu s-a putut pune problema înscrierii mele în nici unul dintre acestea.
Pentru a protesta împotriva lipsei de conţinut şi a ambiguităţii discursului politic al Convenţiei Democratice, fiind conştient că nu am nici o şansă, am candidat în mod simbolic în toamna anului 1996 la alegerile pentru Camera Deputaţilor.
În primăvara anului 1999 am criticat vehement agresiunea NATO asupra Iugoslaviei şi am publicat broşura Solidaritate cu Iugoslavia, anunţând totodată intenţia de constituire a unei asociaţii civice intitulate Iniţiativa Creştin-Ecologistă.
În toamna anului 2000 am intenţionat să candidez din nou în mod simbolic la alegerile pentru Camera Deputaţilor, dar nu am reuşit să strâng la timp semnăturile necesare pentru a putea depune candidatura.
Prin broşura Impactul mentalităţii marcate de comunism asupra tranziţiei în economia românească, publicată în mai 2001, am atras atenţia asupra faptului că, după ce a creat clientelei politice condiţiile pentru falimentarea şi acapararea industriei aflate în proprietatea statului, clasa politică a pregătit şi coordonează acapararea terenurilor restituite prin Legea Fondului Funciar.
În anul 2002 am protestat împotriva deciziei Curţii Constituţionale a Germaniei de confirmare a constituţionalităţii legii care a echivalat parteneriatele homosexuale cu căsătoria şi am publicat în limba germană şi ulterior şi în limba română broşura cu titlul Revoluţia sexuală şi politica familială.
În anul 2003 am protestat împotriva războiului din Irak susţinând totodată că pretinsul conflict între vechea şi noua Europă nu este de fapt decât un teatru ieftin menit să liniştească opinia publică - în primul rând pe cea din ţările islamice - şi să o împiedice să perceapă acest conflict ca pe un război imperialist al întregului Occident.
În perioada decembrie 2005 – mai 2008 am fost membru voluntar în redacţia săptămânalului electronic „ACUM” www.romanialibera.com (m-am ocupat de subrubricile „Polemica” şi „Mărturii” din cadrul rubricii „Opinia Dv.?”) dar m-am retras după ce conducerea publicaţiei a decis să o transforme într-um megafon al politicii corecte.
În toamna anului 2008 filiala judeţeană Caraş-Severin a Partidului Verde mi-a propus să candidez în numele acestei formaţiuni politice în alegerile pentru Senat dar nu mi-am putut depune candidatura pentru că aveam domiciliul în Germania.
Din iunie 2009 sunt membru fondator şi preşedinte al asociaţiei civice INIŢIATIVA CREŞTIN-ECOLOGISTĂ – preşedinţi de onoare sunt Înalt Prea Sfinţitul Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului şi părintele Matei Boilă.
În anul 2011 am contribuit substanţial la deconspirarea unui scandal de corupţie reuşind să atrag opiniei publice atenţia asupra faptului că în Parcul Naţional Retezat se execută la comanda şi sub oblăduirea administraţiei silvice un jaf de proporţii în urma căruia a fost distrusă pădurea şi degradat solul pe o suprafaţă de peste 200 hectare. (Presa locală şi centrală a relatat despre această acţiune.)

 

 

*

Convingerea mea fermă este că un cetăţean responsabil are datoria morală de a se implica în politică şi că, totodată, condiţiile esenţiale pe care ar trebui să le îndeplinească un politician şi un partid sunt onestitatea şi capacitatea de a oferi o analiză serioasă, temeinic argumentată, a situaţiei politice şi de a propune soluţii ferme şi realizabile.
Susţin că este evident faptul că nici una din formaţiunile politice prezente la ora actuală pe scena politică românească nu îndeplineşte aceste condiţii şi că extrem de puţini reprezentanţi ai clasei politice din România postcomunistă nu au făcut compromisuri morale – şi implicit gafe politice majore. În consecinţă, afirm că nici una din formaţiunile politice care activează în prezent în România nu merită încrederea electoratului. Neimplicarea cetăţenilor oneşti în politică – inclusiv prin boicotarea alegerilor – nu reprezintă însă o soluţie; dimpotrivă, pasivitatea politică a cetăţenilor oneşti favorizează politicianismul.
Consider că singurul pericol extern de care a scăpat România prin aderarea la NATO este cel al unei potenţiale agresiuni militare din partea pactului NATO însuşi. Aderarea la NATO garantează momentan integritatea teritorială a României, dar trebuie conştientizat faptul că alianţa oligarhiei interne cu oligarhia occidentală periclitează interesele vitale ale poporului român. Reprezentanţii politici şi culturali ai oligarhiei interne şi externe au patronat şi patronează procesul de risipire şi acaparare a avuţiei naţionale; coordonând totodată accelerarea proceselor de descreştinare şi de pierdere a identităţii culturale a poporului român, elita politică promovează sub masca consumismului legea junglei.
În aprilie 1999, când s-a votat în Parlament poziţia pe care urma să o adopte România faţă de intervenţia militară NATO în Iugoslavia, majoritatea covârşitoare a parlamentarilor au aprobat-o sau s-au abţinut, deşi peste 70% dintre cetăţenii români o condamnau. Nici celebrul Grup pentru Dialog Social nu a ţinut cont de părerea majorităţii cetăţenilor, afirmând că vorbeşte în numele societăţii civile româneşti atunci când a aplaudat bombardamentele NATO. În consecinţă, am anunţat intenţia de constituire a unei asociaţii civice care să poată articula şi păreri diferite de ale clasei politice şi de ale GDS-ului.
Deşi Iniţiativa Creştin-Ecologistă se afla încă în stadiul de proiect, în toamna anului 2005, exasperat de discursul demagogic al partidelor existente şi al elitei culturale mediatizate, am decis să înfiinţez acest site, pentru a introduce în circuitul informaţional o serie de texte din care cred că transpare o altă viziune asupra lumii.

În vara anului 2014 am constat că în două chestiuni deosebit de importante opiniile mele sunt opuse celor exprimate de către părintelui Matei Boilă și fii domniei sale.  Eu consider că exploatarea  prin fracking a gazelor de șist este o tehnologie extrem de dăunătoare mediului care ar trebui interzisă și că alipirea Crimeei la Rusia a fost rezultatul politicii naționaliste agresive promovate de Ucraina după triumful "Revoluției Maidanului" și expresie a voinței exprimate liber prin referendum de către majoritatea covârșitoare a locuitorilor peninsulei. Părintele Boilă și fii săi susțineau că frackingul nu ar avea impact negativ asupra mediului și că doar propaganda rusească ar fi dezinformat opinia publică răspândind informații false referitoare la așa-zise efecte negative ale acestei tehnologii.  În chestiunea Crimeei, opinau de asemenea că Rusia ar fi vinovată întrucât ar fi încălcat flagrant dreptul international și și-ar fi demonstrat din nou apucăturile imperialiste agresive.
Întrucât am constatat că o colaborare politică cu membrii familiei Boilă nu mai este posibilă, am decis că se impune înființarea unei alte asociații care să promoveze -  ținând cont de poziția mea în chestiunile menționate anterior - principiile generale enunțate în "Scopul și obiectivele asociației Inițiativa Creștin-Ecologistă". În decembrie 2014 a fost  înființată asociația MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILIEI ȘI MEDIULUI. Președinte de onoare al asociației este domnul Prof. Dr. Mircea Vintilescu, eu sunt președinte executiv.

Datenschutzerklärung