Radiografia societăţii româneşti

PUNCT DE VEDERE AL ASOCIAŢIEI CIVICE PENTRU APĂRAREA FAMILIEI ŞI MEDIULUI

 

 

Moto: Pentru ca o problemă să poată fi rezolvată trebuie mai întâi conştientizată existenţa ei.


I. 1. Teroarea stalinistă din perioada 1946-1964 şi dictatura personală idioată a lui Ceauşescu au distrus elita spirituală a poporului român.

I. 2. Colectivizarea forţată şi erorile majore ale politicii economice promovate de regimul Ceauşescu au condus la înrădăcinarea în mentalitatea românească a dispreţului faţă de proprietate.

I. 3. Evenimentele sângeroase din decembrie 1989 nu pot fi considerate o revoluţie. De fapt s-a desfăşurat o lovitură de stat asociată cu o revoltă populară catalizată de organizatorii loviturii de stat. Aceştia au fost cadre din eşalonul doi al PCR (în mod cert Iliescu), cadre de conducere ale armatei române (în mod cert Stănculescu), reprezentanţi ai Securităţii, serviciile secrete din URSS şi serviciile secrete occidentale. Primul obiectiv al loviturii de stat a fost eliminarea cuplului Ceauşescu şi totodată identificarea propagandistică a acestuia cu comunismul şi a nomenclaturii comuniste cu realizatorii pretinsei revoluţii. Scopul final al loviturii de stat a fost acapararea puterii politice şi economice de către nomenclatura comunistă, cu condiţia acceptării comenzii externe de a se abandona peste noapte centralismul economic şi de a se proclama libertatea sindicală, măsuri menite să conducă la colapsul economiei româneşti. Scenariul sângeros al loviturii de stat din decembrie 1989 a urmărit şi a reuşit să zădărnicească până azi coagularea unei societăţi civile autentice şi a favorizat acapararea puterii politice şi economice de către structuri mafiote generate de PCR şi Securitate.

I. 4. Majoritatea covârşitoare a reprezentanţilor clasei politice şi a exponenţilor elitei culturale mediatizate au determinat prin acţiunile lor accentuarea mizeriei economice şi morale în România postcomunistă.

I. 5. Obiectivul major al acţiunii de globalizare sub stindardul UE - occidentalizarea - este transformarea popoarelor europene într-o masă amorfa, deznaţionalizată, dezcreştinată şi dezumanizată. Acceptarea fără rezerve de către România a condiţiilor de aderare la UE impuse din Occident conduce la deznaţionalizarea, dezcreştinarea şi dezumanizarea poporului român.

I. 6. Pasivitatea politică a intelectualilor oneşti favorizează ascensiunea şi menţinerea lichelelor în vârful piramidei sociale, fiind în mod indirect responsabilă de mizeria materială şi morală din România de azi.

II. 1. Pe parcursul aşa-zisei perioade de tranziţie un număr semnificativ de intreprinderi industriale şi de ferme agricole au fost privatizate fraudulos.

II. 2. Acum o serie de oameni de afaceri fără scrupule, români şi străini, care beneficiază de susţinerea unor politicieni şi a altor reprezentanţi corupţi ai statului, caută să obţină un profit substanţial prin activităţi criminale care conduc la degradarea mediului şi a patrimoniului istoric şi cultural al României şi ameniţă în mod indirect sau direct sănătatea cetăţenilor. Astfel de activităţi sunt exploatarea cu cianuri a minereurilor aurifere, exploatarea prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist, exploatarea în stil colonial a pădurilor, utilizarea abuzivă şi riscantă a procedeelor de modificare genetică şi chimizare în agricultură şi industria alimentară, etc.

II. 3. O serie de pretinşi ecologişti care promovează agresiv principiile politicii corecte încearcă să se impună în conştiinţa publică românească în postura de unici apărători ai mediului şi ai dreptului cetăţenilor la o viaţă sănătoasă.

II. 4. Majoritatea covârşitoare a cetăţenilor care conştientizează faptul că este imperios necesară reformarea clasei politice şi stoparea urgentă a agresiunii criminale împotriva mediului preconizată a se desfăşura prin aprobarea unor proiecte gen RMGC şi prin aprobarea exploatării prin fracţionare hidraulică a gazelor de şist, nu este de acord cu principiile politicii corecte promovate agresiv de ONG-uri finanţate din Occident. Această majoritate nu este de acord cu propaganda agresivă făcută în favoarea:
relativismului moral, inclusiv al echivalării cuplurilor homosexuale cu căsătoria,
legalizării marijuanei,
renunţării la identitatea naţională şi religioasă,
acceptării câinilor vagabonzi în spaţiul public.

II. 5. Reprezentanţii acestei majorităţi sunt datori să denunţe public starea de fapt descrisă anterior şi să militeze pentru coagularea unei autentice mişcări naţionale, şi implicit creştine, de protecţie a mediului şi de renaştere spirituală bazată pe învăţătura Evangheliei.

Ing. Gheorghe Cionoiu – scriitor, opozant al regimului comunist, participant şi martor incomd la evenimentele sângeroase din decembrie 1989, preşedinte executiv al asociaţiei MIŞCAREA PENTRU APĂRAREA FAMILIEI ŞI MEDIULUI


Pentru a întelege mai bine  mesaj, cititorii sunt invitaţi să citească următoarele texte:

"Declaraţie de război" - frag mente - (IV) - „Revoluţia” din Timişoara : http://www.acum.tv/articol/4706

"Declaraţie de război" - cartea întreagă

Confruntarea cu mafia pretinşilor revoluţionari şi a susţinătorilor acestora: Coordonatorii loviturii de stat, Mass media si revolutionarii

 

 

Datenschutzerklärung