PROBLEMA

 

Moto: Pentru ca o problemă să poată fi rezolvată trebuie mai întâi conştientizată existenţa ei.

 

Teroarea stalinistă din perioada 1946-1964 şi dictatura personală idioată a lui Ceauşescu au distrus elita spirituală a poporului român.

Colectivizarea forţată şi erorile majore ale politicii economice promovate de regimul Ceauşescu au condus la înrădăcinarea în mentalitatea românească a dispreţului faţă de proprietate.

Evenimentele din decembrie 1989 pot fi catalogate doar ca o revoltă dublată de o lovitură de stat dată de eşalonul 2 al PCR cu ajutorul armatei şi securităţii şi cu sprijinul serviciilor secrete occidentale şi din ţările Pactului de la Varşovia. Scopul acestei lovituri de stat a fost acapararea puterii politice şi economice de către nomenclatura comunistă, cu condiţia acceptării comenzii externe de a se abandona peste noapte centralismul economic şi de a se proclama libertatea sindicală, măsuri menite să conducă la colapsul economiei româneşti.

Majoritatea covârşitoare a reprezentanţilor clasei politice şi a exponenţilor elitei culturale mediatizate au determinat prin acţiunile lor accentuarea mizeriei economice şi morale în România postcomunistă.

Obiectivul major al acţiunii de globalizare sub stindardul UE - occidentalizarea - este transformarea popoarelor europene într-o masă amorfa, deznaţionalizată, dezcreştinată şi dezumanizată.

Acceptarea fără rezerve de către România a condiţiilor de aderare la UE impuse din Occident conduce la deznaţionalizarea, dezcreştinarea şi dezumanizarea poporului român.

Pasivitatea politică a intelectualilor oneşti favorizează ascensiunea şi menţinerea lichelelor în vârful piramidei sociale, fiind în mod indirect responsabilă de mizeria materială şi morală din România de azi.

 

Gheorghe Cionoiu (scriitor, fost dizident anticomunist)

Datenschutzerklärung